Реле каз - Мамандыы (коды жне аталуы )
rentgenovskaya-kompyuternaya-tomografiya-metod-luchevoj-diagnostiki.html
rentgenovskij-fazovij-analiz.html
Мамандығы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19

Оқу орнының аталуы:

Қарағанды Политехникалық Колледжі

Мамандығы(коды және аталуы ):

0901043 Электр станциялары мен

тораптарының электржабдықтары

Біліктілік (коды және аталуы ):

техник электрик

Пән:

энерго жүйенің релелік қорғаныс және

автаматикасы

Тілі:

қазақша

Авторлары:

Табаева С.А Амирова С. А. Удешов Д. Х.

Құрастырушыныңбайланыс мәліметтері:

Қарағанды қ., Бұқар Жырау даңғ.,9

тел: 41-17-20 сайт: kptk.kz


Тапсырма 1

Жоғары кернеулі ЭЖЖ қолдану қажеттілігі түсіндіріледі:

Бөлім

1 Релелік қорғаныс пен автоматиканың жалпы сұрақтары

Тақырып

1.3 Кіріспе. Электр жүйелеріндегі бүлінулер және қалыпты жұмыс режимі

Күрделілігі

Төмен

Дұрыс

ЭЖЖ ұзындығымен және жоғары қуаттың берілуімен

Дұрыс емес

Экономикалық факторлармен

Дұрыс емес

Ұзындығымен

Дұрыс емес

Климаттық жағдайлар

Дұрыс емес

Жоғары қуаттың берілуімен

Тапсырма 2

Эл. қондырғыларындағы бүлінулер туады:

Бөлім

1 Релелік қорғаныс элементтері

Тақырып

2 Электр қондырғыларындағы бүлінулер ненің әсерінен туындайды?

Күрделілігі

Төмен

Дұрыс

Оқшауламаның бүлінуінен және қызметкерлердің қателігінен

Дұрыс емес

Оқшауламаның бүлінуінен

Дұрыс емес

ЭЖЖ сымдары мен тіректерінің бүлінуінен

Дұрыс емес

Қызметкерлердің қателігінен

Дұрыс емес

Жабдықтың жетілдірілмегендігінен

Тапсырма 3

Релелік қорғаныстың міндеті:

Бөлім

1 Релелік қорғаныс элементтері

Тақырып

3 Электр қондырғыларындағы бүлінулер

Күрделілігі

Төмен

Дұрыс

Энергожүйелерінде апаттарды автоматты түрде жою және қалыпты емес режимдерді жою

Дұрыс емес

Энергожүйелерінде апаттарды автоматты түрде жою

Дұрыс емес

Қалыпты емес режимдерді жою

Дұрыс емес

Станцияның тұрақты жұмысын қамтамасыздандыру

Дұрыс емес

Қалыпты емес режимдерді жою және станцияның тұрақты жұмысын қатмасыздандыру

Тапсырма 4

Релелік қорғаныстың негізгі талаптары:

Бөлім

1 Релелік қорғаныс элементтері

Тақырып

3 РҚ міндеттері және талаптары

Күрделілігі

Төмен

Дұрыс

іріктелгіштік, сезгіштік, шапшаң әрекеттілік, сенімділік

Дұрыс емес

Іріктелгіштік, сенімділік

Дұрыс емес

Шапшаң әрекеттілік, сенімділік

Дұрыс емес

Сезгіштік, іріктелгіштік

Дұрыс емес

Сенімділік, сезгіштік

Тапсырма 5

Негізгі реле қорғаныстары - бұл:

Бөлім

1 Релелік қорғаныс элементтері

Тақырып

4 Реле қорғаныстарының жіктелуі

Күрделілігі

Төмен

Дұрыс

І, U и ƒ өзгеруін сезетін реле

Дұрыс емес

Ток релесі

Дұрыс емес

Кернеу релесі

Дұрыс емес

Жылу релесі

Дұрыс емес

Жиілік релесі

Тапсырма 6

РҚ ж А сұлбаларындағы негізгі релелердің міндеттері:

Бөлім

1 Релелік қорғаныс элементтері

Тақырып

4 Реле қорғаныстарының жіктелуі

Күрделілігі

Төмен

Дұрыс

Электр энергиясының параметрлері шекті мәннен ауытқыған кезде іске қосылады

Дұрыс емес

Сигнализация релесі іске қосылады түйіспелер тұйықталады

Дұрыс емес

РҚ ж А іріктелгіштігін қамтамасыздандырады

Дұрыс емес

Негізгі емес реле командаларына бағынады

Дұрыс емес

Уақыт релесі іске қосылады түйіспелер тұйықталады

Тапсырма 7

Реле қосымша деп аталады, егер ол:

Бөлім

1 Релелік қорғаныс элементтері

Тақырып

4 Реле қорғаныстарының жіктелуі

Күрделілігі

Төмен

Дұрыс

Негізгі реле командасы бойынша әрекет етсе

Дұрыс емес

Трансформаторлар арқылы қосылса

Дұрыс емес

Ажыратқыш жетектеріне енгізілсе

Дұрыс емес

Екінші кернеуді сезсе

Дұрыс емес

Бүлінген аумақтарды екі рет өшірсе

Тапсырма 8

Қорғаныс сұлбасының элементтерін атап көрсетіңіз:
Бөлім

1 Релелік қорғаныс элементтері

Тақырып

4 Реле қорғаныстарының жіктелуі

Күрделілігі

Төмен

Дұрыс

Тұйықталуға кететін уақыт ұстамдылығы бар тұйықталатын түйеспе

Дұрыс емес

Тұйықталуға кететін уақыт ұстамдылығы бар ажыратылатын түйеспе

Дұрыс емес

Ажыратылуға кететін уақыт ұстамдылығы бар ажыратылатын түйеспе

Дұрыс емес

Сырғанайтын түйіспе

Дұрыс емес

Ажыратылуға кететін уақыт ұстамдылығы бар ажыратылатын түйеспе

Тапсырма 9

ТТ екінші орамасын ажырутаға болмайды, өйткені:

Бөлім

1 Релелік қорғаныс элементтері

Тақырып

5 Ток трансформаторларының міндеттері мен талаптар

Күрделілігі

Орташа

Дұрыс

Магнитнтік ағын өсіп, ТТ аса қызады және жоғары кернеу пайда болады

Дұрыс емес

Істен шығуы мүмкін

Дұрыс емес

Қорғаныстардың жалған іске қосылуы болады

Дұрыс емес

Бұл қауіпсіздік техникасы бойынша қабылданған

Дұрыс емес

ТТ қателігі артады

Тапсырма 10

ТТ мен «жұлдызша» релесін жалғау сұлбасында Ксх неге тең

Бөлім

1 Релелік қорғаныс элементтері

Тақырып

5 ТТ таңдау және жалғану сұлбалары

Күрделілігі

Орташа

Дұрыс

1

Дұрыс емесДұрыс емес

2

Дұрыс емес

ҚТ түріне тәуелді

Дұрыс емес

ТТ түріне байланысты 1 немесе

Тапсырма 11

Тізбекте ТТ-100/5 орнатылған, Амперметр 3А көрсетіп тұр; бірінші тізбектегі ток неге тең:

Бөлім

1 Релелік қорғаныс элементтері

Тақырып

6 ТТ таңдау және жалғану сұлбалары

Күрделілігі

Орташа

Дұрыс

60 А

Дұрыс емес

100А

Дұрыс емес

120 А

Дұрыс емес

15 А

Дұрыс емес

20А

Тапсырма 12

Ток трансформаторлары 02,05,1,3,10 дәлдікті класстар болып жасалған

Ақшаны есептеу санауышын жалғау үшін қандай дәлдікті ТТ классын алу керек:

Бөлім

1 Релелік қорғаныс элементтері

Тақырып

6 ТТ таңдау және жалғану сұлбалары

Күрделілігі

Орташа

Дұрыс

0,5

Дұрыс емес

0,2

Дұрыс емес

1

Дұрыс емес

3

Дұрыс емес

10

Тапсырма 13

Сұлба коэффициенті неге тең:

Бөлім

1 Релелік қорғаныс элементтері

Тақырып

6 ТТ таңдау және жалғану сұлбалары

Күрделілігі

Орташа

Дұрыс

Ток релесі мен ТТ фазасындағы токтың қатынасына

Дұрыс емес

Фазалық токтың реледегі токқа қатынасына
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19 (коды және аталуы ): Біліктілік (коды және аталуы ):

mpedagog.ru