Реквізити документів та їх оформлення
rentgenograficheskie-issledovaniya-i-postroenie-modelej-strukturi-ryada-uglerodnih-materialov-01-04-07-fizika-kondensirovannogo-sostoyaniya-stranica-2.html
rentgenografiya-rabochaya-programma-po-ftiziatrii-rabochaya-programma-sostavlena-na-osnove-tipovoj-programme-po-ftiziatrii-2006g.html
№ пор. Реквізити Правила оформлення Державний герб Розташовується посередині бланка або у кутку над серединою рядка з назвою організації Емблема організації чи підприємства Розміщується поряд з назвою організації. Як емблему можна використовувати товарний знак, зареєстрований у встановленому порядку Зображення державних нагород Розташовується у верхньому лівому кутку або посередині документа Код підприємства, установи, організації Розташовується у верхньому правому кутку Код форми документа Розташовується у верхньому правому кутку під кодом підприємства, організації, установи Назва міністерства, комітету або відомства, якому підпорядковується установа ( вищої установи, засновника) Розташовується у верхньому лівому кутку або посередині рядка Повна назва установи, організації або підприємства – автора документа Розташовується у верхньому лівому кутку або посередині рядка. Може наноситися за допомогою штампа або друкарським способом Назва структурного підрозділу Розташовується у верхньому лівому кутку. Дозволяється друкувати машинописним способом Адресант Розташовується у верхньому лівому кутку, оформляється відповідно до поштових правил: вул. Космонавтів, 12, м. Кривий Ріг – 50008, т. (0564) 91-74-56. На бланку для листів вказується номер розрахункового рахунка у відділенні банку: розрахунковий рахунок № 1956749 в Укрпромінвестбанку м. Кривого Рогу МФО 414992 Назва виду документа Розташовується зліва або посередині рядка. В усіх документах, крім листів, наводиться назва його виду. Дата Документ датується днем його підписання або затвердження. На бланках дату підписання документа ставлять у лівій верхній частині разом із індексом на спеціально відведеному для цього місці. Якщо документ складено не на бланку, то дату ставлять під текстом зліва. Вона записується словесно–цифровим способом (21 січня 2004 р.) або цифровим – трьома парами арабських цифр у такій послідовності: день, місяць, рік – 21.01.04 (тобто 21 січня 2004 року). У документах матеріально-фінансового характеру дата оформляється словесно–цифровим способом. Документи колегіальних органів (протоколи, акти та ін.) датуються днем, коли відбулася подія, яку задокументовано Індекс Розташовується у верхній частині сторінки зліва. Цей реквізит дозволяє забезпечити оперативний довідково – інформаційний пошук документа, контроль виконання. Індекс документа включає в себе три пари арабських цифр, де перша пара – індекс структурного підрозділу, друга – номер справи за номенклатурою для підрозділу, третя – порядковий номер за журналом обліку. Наприклад: № 08-80/69, де 08 – шифр структурного підрозділу; 80 – номер справи, документа; 69 – реєстраційний номер документа за журналом обліку вхідних документів та канцелярії Посилання на індекс та дату вхідного документа Розташовується у верхній частині сторінки зліва. Містить дату та індекс, вказані у документі організацією, яка уклала чи видала документ. Таке посилання здійснюється в разі оформлення листа–відповіді й допомагає організації, яка отримує такий лист, знайти копію документа, на який отримано відповідь. Дата й індекс вхідного документа переписуються

Київський завод ЗАТВЕРДЖУЮ

“Точелектроприлад” Директор заводу

_____________

А.М. Кальченко

Акт

№ 42

м. Київ 27.12.2012

п р о р е з у л ь т а т и р е в і з і ї к а с и

Підстава: наказ директора заводу від 21.12.2012 № 135.

Складено комісією у складі:

Голова: заст. головного бухгалтера заводу

О.І.Яковенко

Члени комісії: бухгалтер І.Я. Кирпотіна,

ст. економіст О.І.Кротова

Присутні: касир заводу К.Д.Сухаренко

Як результат проведення ревізії встановлено:

1. Залишок грошей у касі за станом на 22.12.2004 згідно з касовою книгою і даними бухгалтерського обліку – 1784 грн. 98 коп. (одна тисяча сімсот вісімдесят чотири гривні 98 коп.).

2.Фактичний залишок наявних грошей 1772 грн. 36 коп. ( одна тисяча сімсот сімдесят дві гривні 36 коп.).

3. Нестача наявних грошей, що утворилася з провини касира, - 12 грн. 62 коп.

Комісія пропонує повернути суму, що її не вистачає, касирові заводу Сухаренко К.Д.

Складено у трьох примірниках:

1-й примірник – директорові заводу;

2-й примірник – до бухгалтерії заводу;

3-й примірник – касирові заводу.

Голова комісії (підпис ) О.І.Яковенко

Члени комісії (підпис ) І.Я Кирпотіна

(підпис) О.І.Кротова

______________________________________________________________________

З р а з о к 2:

______________________________________________________________________

Криворізький національний університет

Факультет інформаційних технологій

Акт

№ 22

м.Кривий Ріг 09.07.12

п е р е д а ч і м а т е р і а л ь н и х ц і н н о с т е й о д н і є ю м а т е р і а л ь н о

20.01.12 . Підпис

Підпис менеджера Павленка В.В. засвідчую:

Начальник відділу маркетингу (підпис) О. П. Шульга

20.01.12

______________________________________________________________________

Розписка

Це документ, що письмово підтверджує дії, які вже відбулися, – передачі й одержання грошей, документів, товарів від підприємства або приватної особи.

З р а з о к 1:

______________________________________________________________________

Розписка

Я, старший викладач кафедри географії Дніпропетровського національного університету Мойсеєнко К.А., отримав від завідувача складу Бережного Т.Ф. у тимчасове користування для членів археологічної експедиції:

1) двадцять (20) рюкзаків;

2) шість (6) наметів;

3) двадцять три (23) лопати;

4) п`ять (5) емальованих відер.

Увесь зазначений інвентар раніше був у вжитку.

Підстава: наказ ректора університету № 765 від 02.08.12 р.

03.08.12 . (підпис)

З р а з о к 2:

______________________________________________________________________

Розписка

Я, Проценко Тимофій Максимович, отримав від Сорокіна Анатолія Григоровича гроші в сумі сто (100) гривень. Зобов`язуюсь повернути всю суму

03.01.12 р.

Домашня адреса: вул. Космонавтів, 35, кв. 9, м. Кривий Ріг, 50008. Паспорт – серія АЕ № 85950.

13.02.12 (підпис)

______________________________________________________________________

.

mpedagog.ru